Cicles formatius de grau mitjà

El nostre centre ofereix dos cicles formatius de grau mitja:

 

 

Són cicles formatius de 2000 hores lectives i es pot accedir des de:

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria. 

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar). 

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic). 

Tindre el 2n de BUP aprovat. 

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans. 

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

 

Les FCTs

Les ensenyances del Cicle Formatiu s'organitzen en Mòduls Professionals més un mòdul de Formació en Centres de Treball (pràctiques). Al finalitzar s'obté la titulació de Tècnic en la professió corresponent. Hi ha un mòdul que està present en tots els Cicles formatius. Eixe mòdul és el de Formació en Centres de Treball. El que caracteritza significativament este mòdul és que l'alumne o alumna complementa en l'empresa la competència professional aconseguida al centre educatiu per mitjà de la realització d'un conjunt d'activitats en un ambient real de treball, desempenyorant les funcions pròpies de la professió, i assimilant continguts formatius que no els seria possible adquirir-los al centre educatiu (organització dels processos productius, drets i obligacions derivats de les relaciones laborals, prevenció de riscos laborals, conèixer els mecanismes d'inserció professional....).

 

Obtenció del títol

Per obtenir el títol de "Tècnic en..." cal aprovar tots els mòduls del cicle i així com les pràctiques en empreses o FCTs.

 

 

Cicles formatius de grau superior

El nostre centre ofereix el cicle formatiu d'Administració i finances, de 2000 hores de duració.

 

Com s'accedeix

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l'opció C ó D de COU. 

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l'opció A ó B de COU ó el Preu superat. Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors. 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés. 

Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

 

Les FCTs

Les ensenyances del Cicle Formatiu s'organitzen en Mòduls Professionals més un mòdul de Formació en Centres de Treball (pràctiques). Al finalitzar s'obté la titulació de Tècnic en la professió corresponent. Hi ha un mòdul que està present en tots els Cicles formatius. Eixe mòdul és el de Formació en Centres de Treball. El que caracteritza significativament este mòdul és que l'alumne o alumna complementa en l'empresa la competència professional aconseguida al centre educatiu per mitjà de la realització d'un conjunt d'activitats en un ambient real de treball, desempenyorant les funcions pròpies de la professió, i assimilant continguts formatius que no els seria possible adquirir-los al centre educatiu (organització dels processos productius, drets i obligacions derivats de les relaciones laborals, prevenció de riscos laborals, conèixer els mecanismes d'inserció professional....).

 

Obtenció del títol

Per obtenir el títol de "Tècnic superior en..." cal aprovar tots els mòduls del cicle i així com les pràctiques en empreses o FCTs.

Més informació sobre aquest cicle: Administració i finances

 

 

 

 

 

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors