Oferta de l'IES Ximén d'Urrea:

a) FPB en Serveis Administratius >>

b) FPB en Informàtica d'Oficina >> 

 

 

A) FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN SERVEIS ADMINISTRATIUS

 

Nivell: Formació Professional Bàsica 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar d’oficina. Auxiliar de servicis generals. Auxiliar d’arxiu. Ordenança. Auxiliar d’informació. Telefonista en servicis centrals d’informació. Classificador i/o repartidor de correspondència. Gravador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental. Auxiliar de venda. Auxiliar de dependent de comerç. Operador/a de cobrament o Caixer/a. 

 

Primer curs:

Tractament informàtic de dades.

Tècniques administratives bàsiques.

Atenció al client.

Preparació de comandes i venda de productes.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

 

Segon curs:

Aplicacions bàsiques d’ofimàtica.

Arxiu i comunicació.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en SERVICIS ADMINISTRATIUS.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l’APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l’ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Tèxtil, confecció i pell. Vidre i Ceràmica. Arts Gràfiques.

 

 

 

B) FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN INFORMÀTICA D'OFICINA

Grau Superior 2000 hores

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Ajudant de manteniment de sistemes informàtics. Ajudant d'instal·lador de sistemes informàtics. Ajudant d'instal·lador de sistemes per a transmissió de dades. Auxiliar d'oficina. Auxiliar de servicis generals. Enregistrador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental.

 

MÒDULS PROFESSIONALS

 

Primer curs:

Ofimàtica i arxiu de documents.

Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i orientació laboral I.

 

Segon curs:

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.

Operacions auxiliars per a la configuració i l'explotació.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i orientació laboral II

Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional bàsica.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC EN INFORMÀTICA D'OFICINA.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Informàtica i comunicacions. Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors