Grau Mitjà de 2000 hores 

 

Ocupacions que pots exercir

Mecànic de manteniment. Muntador industrial. Muntador d'equips elèctrics. Muntador d'equips electrònics. Mantenidor de línia automatitzada. Muntador de béns d'equip. Muntador d'automatismes pneumàtics i hidràulics. Instal·lador electricista industrial. Electricista de manteniment i reparació d'equips de control, mesura i precisió.

 

Mòduls professionals

Primer curs:

Tècniques de fabricació. 

Tècniques d'unió i muntatge. 

Electricitat i automatismes elèctrics. 

Automatismes pneumàtics i hidràulics. 

Formació i orientació laboral. 

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Muntatge i manteniment mecànic. 

Muntatge i manteniment electrico-electrònic. 

Muntatge i manteniment de línies automatitzades. 

Empresa i iniciativa emprenedora. 

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

 

Titulació: Tècnic en manteniment electromecànic

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

Titulacions equivalents

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents:

Tècnic Auxiliar en Manteniment en Línia, branca del Metall. (FP1) 

Tècnic Auxiliar en Manteniment Industrial, branca del Metall. (FP1) 

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Instal·lació i Manteniment Electromecànic de Maquinària i Conducció de Línies.(LOGSE)

Els cicles de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior que s'imparteixen al centre estan cofinançat pel Fons Social Europeu

Els cicles de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior que s'imparteixen al centre estan cofinançats pel Fons Social Europeu.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors