Per cursar estudis al Ximén d'Urrea cal fer el següent:

A) Sol·licitud d’admissió i elecció de curs i optatives (pas 1 i pas 2).

B) Matrícula i entrega de documentació complementària.

 

A) Sol·licitud d'admissió i elecció de curs i optatives (on-line)

 

Pas 1. Emplenar la sol·licitud telemàtica d'admissió de la Conselleria d’Educació i imprimir els documents de resguard a presentar al centre.

Pas 2. Emplenar la sol·licitud de curs i optatives de l’IES Ximén d’Urrea.

 

 

Els llistas provisionals i definitius d'admesos i no admesos es publicaran en el tauler d'anuncis del nostre centre en les dates legalment establertes per a cada any acadèmic. Un cop admessos ja podeu matricular-vos.

 

B) Matrícula i entrega de documentació

Per matricular-se teniu que presentar el sobre que se vos donarà a secretaria adjuntant la següent documentació i fent el pagament de les taxes indicades.

Els alumnes que sol·liciten transport escolar col·lectiu o ajudes per al transport individual deuran adjuntar l’imprés de sol·licitud de transport escolar que poden obtenir de dues formes:

 

Documentació de matrícula a presentar a la secretaria del centre.

A) Alumnes de nova incorporació al centre:

- 2 fotos carnet amb el nom escrit al dors.

- DNI del pare, mare i alumne.

- Certificat mèdic.

- Llibre de família o partida de naixement.

- Certificat d'estudis.

 

B) Alumnes del nostre centre (incloent repetidors):

- 2 fotos de carnet amb el nom escrit al dors. 

- Fotocopia DNI de l’alumne/a.

C) Alumnes del centre que canvien d'etapa (s'incorporen a 1r des de batxiller o 1r de cicle formatiu):

- 2 fotos carnet amb el nom escrit al dors.

- Certificat mèdic.

- Fotocopia DNI de l’alumne/a.

 

 


 

Taxes de matrícula per als alumnes d'ESO

Assegurança escolar i sobre de matrícula: 5 €

Agenda escolar: 5 €

Si sou membres de l’AMPA el preu de l'agenda escolar serà de 0 €.

 

 

Taxes de matrícula per als alumnes de Batxillerat i de Cicles Formatius

Assegurança escolar i sobre de matrícula: 5 €

Taxes: els primers dies de classe se’ls donarà el rebut per al seu pagament.

Material opcional:

Agenda escolar: 5€

Si sou membres de l’AMPA el preu de l'agenda escolar serà de 0 €.

El pagament de la matrícula i de material escolar es farà adjuntant els diners al sobre de matrícula.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors