PROVES D’ ACCÉS A CICLES FORMATIUS  2022

La Conselleria d'Educació ja ha publicat la convocatòria per a la realització de Proves d'Accés a cicles formatius. El Calendari és el següent:

INSCRIPCIÓ: 21-30 de març

PUBLICACIÓ LLISTES PROVISIONALS PEERSONES ADMESES: 27 abril

PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES PEERSONES ADMESES: 5 maig

REALITZACIÓ PROVES D’ACCÉS: 23-24 maig

PUBLICACIÓ LLISTAT PROVISIONAL QUALIFICACIONS: 30 maig

TERMINI D’ENTREGA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA 21 març-30 juny

PUBLICACIÓ LLISTAT DEFINITIU QUALIFICACIONS: 3 juny-1 juliol

ENTREGA DE CERTIFICATS: 3 juny-4 juliol

 

 

En aquests enllaços teniu tota la informació respecte a requisits i documentació a presentar, taxes, tipus d'exàmens, etc.

SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ PROVA D’ACCÉS GRAU MITJÀ: 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909

SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ PROVA D’ACCÉS GRAU SUPERIOR: 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=836

 

Els cicles de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior que s'imparteixen al centre estan cofinançat pel Fons Social Europeu

Els cicles de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior que s'imparteixen al centre estan cofinançats pel Fons Social Europeu.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors